Cô Cúc sinh năm 1960 muốn đi làm chăm ông bà

Cô Cúc sinh năm 1960 muốn đi làm chăm ông bà

Cô Cúc sinh năm 1960 muốn đi làm chăm ông bà

Cô Cúc sinh năm 1960 muốn đi làm chăm ông bà

Họ và tên: Cô Nguyễn Thị Cúc

Năm sinh: 1960

Quê: Thanh Hóa

Kinh nghiệm: Cô có nhiều năm đi làm giúp việc gia đình, chăm sóc người già, chăm em bé

Mong muốn: Cô mong muốn đi làm giúp việc gia đình chăm sóc ông bà, với mức lương 4 triệu mỗi tháng. Cô mong tìm được chỗ làm lâu dài ổn định.