Search

Category: Nhân viên giúp việc

Cô Triệu Thị Kim sinh năm 1962 mong muốn chăm ông bà

Cô Triệu Thị Kim sinh năm 1962 mong muốn chăm ông bà

Cô Triệu Thị Kim sinh năm 1962 mong muốn chăm ông bà I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Cô Triệu Thị Kim...

Cô Nguyễn Thị Điệp đáp ứng được những gia đình yêu cầu cao nhất

Cô Nguyễn Thị Điệp đáp ứng được những gia đình yêu cầu cao nhất

Cô Nguyễn Thị Điệp đáp ứng được những gia đình yêu cầu cao nhất I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Cô...

Cô Phạm Thị Trà là một người giúp việc vàng trong nhà bạn

Cô Phạm Thị Trà là một người giúp việc vàng trong nhà bạn

Cô Phạm Thị Trà là một người giúp việc vàng trong nhà bạn I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Cô Phạm...

Cô Đỗ Thị Bình sinh năm 1965, quê Hà Tây 10 năm kinh nghiệm giúp việc

Cô Đỗ Thị Bình sinh năm 1965, quê Hà Tây 10 năm kinh nghiệm giúp việc

Cô Đỗ Thị Bình sinh năm 1965, quê Hà Tây 10 năm kinh nghiệm giúp việc I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Đỗ...

Cô Trần Thị Bình sinh năm 1970, quê Phú Thọ sẵn sàng đi làm giúp việc

Cô Trần Thị Bình sinh năm 1970, quê Phú Thọ sẵn sàng đi làm giúp việc

Cô Trần Thị Bình sinh năm 1970, quê Phú Thọ sẵn sàng đi làm giúp việc I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên:...

Cô Phan Thị Lê sinh năm 1961 vào nhà ai nhà đó thích

Cô Phan Thị Lê sinh năm 1961 vào nhà ai nhà đó thích

Cô Phan Thị Lê sinh năm 1961 vào nhà ai nhà đó thích I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Phan Thị Lê, tên...

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968, quê Phú Thọ rất nhanh nhẹn

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968, quê Phú Thọ rất nhanh nhẹn

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968, quê Phú Thọ rất nhanh nhẹn I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Nguyễn Thị...

Cô Nguyễn Thị Đua sinh năm 1966 quê Thanh Hóa kinh nghiệm 04 năm

Cô Nguyễn Thị Đua sinh năm 1966 quê Thanh Hóa kinh nghiệm 04 năm

Cô Nguyễn Thị Đua sinh năm 1966 quê Thanh Hóa kinh nghiệm 04 năm I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Nguyễn Thị...

Cô Nguyễn Thị Dùng sinh năm 1970 quê Hải Dương rất hiền

Cô Nguyễn Thị Dùng sinh năm 1970 quê Hải Dương rất hiền

Cô Nguyễn Thị Dùng sinh năm 1970 quê Hải Dương rất hiền I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Nguyễn Thị Dùng...

Cô Lê Thị Oanh sinh năm 1964, quê Thái Bình đang chờ việc

Cô Lê Thị Oanh sinh năm 1964, quê Thái Bình đang chờ việc

Cô Lê Thị Oanh sinh năm 1964, quê Thái Bình đang chờ việc I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Lê Thị Oanh –...