Search

Tag: , ,

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968, quê Phú Thọ rất nhanh nhẹn

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968, quê Phú Thọ rất nhanh nhẹn

Cô Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1968, quê Phú Thọ rất nhanh nhẹn I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Nguyễn Thị...

Cô Nguyễn Thị Đua sinh năm 1966 quê Thanh Hóa kinh nghiệm 04 năm

Cô Nguyễn Thị Đua sinh năm 1966 quê Thanh Hóa kinh nghiệm 04 năm

Cô Nguyễn Thị Đua sinh năm 1966 quê Thanh Hóa kinh nghiệm 04 năm I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Nguyễn Thị...

Cô Nguyễn Thị Dùng sinh năm 1970 quê Hải Dương rất hiền

Cô Nguyễn Thị Dùng sinh năm 1970 quê Hải Dương rất hiền

Cô Nguyễn Thị Dùng sinh năm 1970 quê Hải Dương rất hiền I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Nguyễn Thị Dùng...

Cô Lê Thị Oanh sinh năm 1964, quê Thái Bình đang chờ việc

Cô Lê Thị Oanh sinh năm 1964, quê Thái Bình đang chờ việc

Cô Lê Thị Oanh sinh năm 1964, quê Thái Bình đang chờ việc I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Lê Thị Oanh –...

Cô Khương Thị Tâm sinh năm 1965 mong muốn làm giúp việc

Cô Khương Thị Tâm sinh năm 1965 mong muốn làm giúp việc

Cô Khương Thị Tâm sinh năm 1965 mong muốn làm giúp việc I. THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC Họ tên: Khương Thị Tâm...

Cô Dơn quê Phú Thọ sinh năm 1972 có nhiều năm làm giúp việc gia đình

Cô Dơn quê Phú Thọ sinh năm 1972 có nhiều năm làm giúp việc gia đình

Cô Dơn quê Phú Thọ sinh năm 1972 có nhiều năm làm giúp việc gia đình Cô Nguyễn Thị Dơn sinh năm 1972, quê Phú...

Cô Hoàn sinh năm 1964 Phú Thọ có nhiều kinh nghiệm giúp việc

Cô Hoàn sinh năm 1964 Phú Thọ có nhiều kinh nghiệm giúp việc

Cô Hoàn sinh năm 1964 Phú Thọ có nhiều kinh nghiệm giúp việc Đi làm giúp việc gia đình tại Hà Nội từ năm 2007,...

Cô Bùi Thị Lương sinh năm 1964 muốn giúp việc chăm ông bà

Cô Bùi Thị Lương sinh năm 1964 muốn giúp việc chăm ông bà

Cô Bùi Thị Lương sinh năm 1964 muốn giúp việc chăm ông bà Cô Lương sinh năm 1964, quê Thanh Hóa, cô là người có...

Cô Hiền sinh năm 61, quê Hà Nam vô cùng hiền lành thích chăm trẻ

Cô Hiền sinh năm 61, quê Hà Nam vô cùng hiền lành thích chăm trẻ

Cô Hiền sinh năm 61, quê Hà Nam vô cùng hiền lành thích chăm trẻ Những người dân ở các vùng quê đổ về các...

Cô Thủy sinh năm 1975 quê Nghệ An có kinh nghiệm giúp việc

Cô Thủy sinh năm 1975 quê Nghệ An có kinh nghiệm giúp việc

Cô Thủy sinh năm 1975 quê Nghệ An có kinh nghiệm giúp việc Hoàn cảnh gia đình cô Thủy cũng vất vả. Chồng mất...